Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012

ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 


  ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΤΤΕ


 Άμεση ήταν η αντίδραση της ΟΠΟΤΤΕ, όταν έγινε αντιληπτό ότι στην προκήρυξη της ΕΛ.ΑΣ., για την εισαγωγή στις σχολές της, υπήρχε για την κατοχύρωση της τριτεκνικής ιδιότητας ηλικιακό όριο των παιδιών της οικογένειας σύμφωνα με το νόμο που ίσχυε πέρυσι. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το αρμόδιο γραφείο, επισημάνθηκε το λάθος, και ζητήθηκε εγγράφως (επισυναπτόμενη επιστολή), να γίνει η διόρθωση της προκήρυξης. Λάβαμε την απάντηση ότι θα εξετασθεί το αίτημα μας και αναμένουμε σύντομα να υπάρχει θετική εξέλιξη.
Σας καλούμε σε επαγρύπνηση για οτιδήποτε πέσει στην αντίληψη σας και σας δίνουμε την υπόσχεση ότι η αντίδραση μας θα είναι άμεση.
Το έγγραφο που απεστάλη από την ΟΠΟΤΤΕ 

Προς : ΕΛ. ΑΣ. Τμήμα 2ο Γρ. 5
ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Κύριοι ,
   Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. αρ. 85, τεύχος πρώτο, της 11 Απριλίου 2012 άρθρο 44 παρ. ββ, ο τρόπος απόκτησης της τριτεκνικής ιδιότητας έχει αλλάξει, μετά από κατάθεση και ψήφιση ειδικής τροπολογίας, και την αποκτούν όλοι οι γονείς και τα τέκνα αυτών, αρκεί τα τέκνα να είναι ζώντα.
  Σας παρακαλούμε λοιπόν να επανεξετάσετε την προκήρυξη της 20ης Ιουνίου (Αρ. Πρωτ. 6000/2/4700-κβ)  στης οποίας το άρθρο ΙΙΙ παράγραφο στ 6 αναφέρετε ηλικιακά όρια, εκτιμώντας ότι με τον τρόπο αυτό θα δοθεί το δικαίωμα αναγνώρισης της τριτεκνίας σε περισσότερους τρίτεκνους υποψηφίους.
   Ευελπιστώντας στην θετική σας ανταπόκριση, είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω  πληροφορία.  
Ο Πρόεδρος    Ο  Γραμματέας 

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2012

Ανακοίνωση για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37

Τ.Κ. – Πόλη: 15180 - Μαρούσι

Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr

email: press@minedu.gov.gr                           Δελτίο Τύπου 08/06/2012Ανακοίνωση για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου από 18-6-2012 έως και  5-7-2012Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, και φέτος εφαρμόζει την καινοτομία της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων Γενικών (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.

Για την εφαρμογή της διαδικασίας όλοι οι υποψήφιοι έχουν κληθεί μέχρι τις 22 Ιουνίου να προσέλθουν στο Λύκειό τους για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Με αυτό τον κωδικό ασφάλειας και τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων οι υποψήφιοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.minedu.gov.gr από τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2012 ως και την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012 θα επεξεργάζονται και τελικά θα υποβάλουν οριστικά το μηχανογραφικό τους δελτίο. Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση (http://exams.minedu.gov.gr), παρέχονται στους υποψηφίους αναλυτικές οδηγίες επεξεργασίας και υποβολής του μηχανογραφικού, χρήσιμοι σύνδεσμοι, στατιστικά, αριθμός εισακτέων και συχνές ερωτήσεις.

Με αυτήν την καινοτόμο εφαρμογή, οι υποψήφιοι, αφού πάρουν τον κωδικό τους από το Λύκειο, πρέπει να υποβάλουν από 18-6-2012 ως και 5-7-2012 οριστικά το μηχανογραφικό τους δελτίο από οποιονδήποτε Η/Υ έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Σε όσους υποψηφίους που για οποιονδήποτε λόγο επιλέξουν να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο στο Λύκειο, τούς δίνεται η δυνατότητα χρήσης των Η/Υ του Λυκείου με ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο και οποιαδήποτε βοήθεια ή συμβουλή ζητήσουν από τους καθηγητές τους, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι τις 22 Ιουνίου 2012, όσοι από τους υποψηφίους εμπίπτουν σε κάποια από τις ειδικές περιπτώσεις (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια), πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους τα αντίστοιχα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να υπαχθούν οριστικά σε μία και μόνο ειδική περίπτωση.Τέλος, όσοι απόφοιτοι με την Αίτηση-Δήλωση του Φεβρουαρίου δήλωσαν υποψηφιότητα για το 90% των θέσεων (με νέα εξέταση), αλλά τελικά δεν προσήλθαν στις πανελλαδικές εξετάσεις σε κανένα μάθημα, δικαιούνται να τους επιστραφεί η Βεβαίωση Πρόσβασης. Αν αυτοί οι απόφοιτοι τελικά αποφασίσουν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση (το δικαίωμα αυτό έχουν οι κάτοχοι Βεβαίωσης Πρόσβασης ημερήσιων ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ-Β΄ των ετών 2010 ή 2011), θα πρέπει από τις 15-6-2012 μέχρι και τις 22-6-2012 να προσέλθουν στο Λύκειο, προκειμένουνα δημιουργήσουν νέο προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) και να χαρακτηριστούν εκ νέου ως ειδική περίπτωση (αν ανήκουν σε κάποια ειδική περίπτωση), ακόμα και αν το έχουν ήδη κάνει από 8-5-2012 ως και 18-5-2012.