Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΝΟΜΟΣ 4368 ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ '' ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 21                     
 21 Φεβρουαρίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4368
Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού  έργου  και άλλες διατάξεις.
                                                    Άρθρο 13
                         Απαλλαγή από δημοτικά τέλη και φόρους
1.      Η παρ. 3 του άρθρο 202 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114)αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του πρώτου Κεφαλαίου του ν. 4320/2015 (Α΄ 29), όπως εκάστοτε αυτοί ορίζονται με τις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 5 του ίδιου νόμου. Με την ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω μείωσης ή απαλλαγής. Η επίπτωση στα έσοδα του Δήμου που προκύπτει από τη λήψη της απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρούσας αποτυπώνεται υποχρεωτικά και λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους εφαρμογής της, σύμφωνα
με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, σε περίπτωση λήψης εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη το
πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας. Στο εισοδηματικό κριτήριο που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική ομάδα θα πρέπει να υπολογίζεται μόνο το φορολογητέο εισόδημα, ώστε να μην προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.) τα οποία είναι αφορολόγητα.»
                                                        Άρθρο 19
               Ένταξη τρίτεκνων οικογενειών στο ν. 2643/1998 (Α΄ 220)
Το εδάφιο α΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998 (Α΄ 220) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:
α. Οι πολύτεκνοι γονείς με τέσσερα (4) τέκνα και άνω, οι τρίτεκνοι γονείς, ένα από τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, ένα από τα τέκνα τρίτεκνης οικογένειας και ο επιζών ή ο άγαμος γονέας τριών ανήλικων τέκνων».
2. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2643/1998 (Α΄ 220) όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος ως εξής:«Ο αριθμός των μορίων για τους τρίτεκνους γονείς, με βάση το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης καθορίζεται ως εξής:
Για γονέα με τρία τέκνα διακόσια (200) μόρια. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, προστίθενται πενήντα (50) επιπλέον μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο. Στην περίπτωση που ο ένας από τους συζύγους δεν εργάζεται, προστίθενται πενήντα (50) μόρια».
3. Μετά την παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2643/1998 (Α΄ 220) όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος ως εξής:«Ο αριθμός των μορίων για τα τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, με βάση το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης, καθορίζεται ως εξής: Για τρίτεκνη οικογένεια εκατό (100) μόρια. Αν μεταξύ αυτών υπάρχουν ανήλικα τέκνα, προστίθενται πενήντα (50) επιπλέον μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο».

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ

Σας γνωρίζουμε ότι το γραφείο συλλόγου  Τριτέκνων Ν. Πρέβεζας θα είναι  ΚΛΕΙΣΤΟ   την  1η & 3η Μαρτίου 2016( Τρίτη & Πέμπτη).

Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2016

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΤΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΝΙΚΟ ΧΟΥΝΤΗ

Συνάντηση στην Κατερίνη με τον Ευρωβουλευτή Νίκο Χουντή είχε σήμερα ο Πρόεδρος της ΟΠΟΤΤΕ Μανόλης Αχλαδιανάκης παρουσία του Προέδρου του συλλόγου της Πιερίας Χάρη Δάμπλια.  Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τον Ευρωβουλευτή για τις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας και για όλα τα θέματα των τριτέκνων. Το βασικό ήταν πως έγινε συζήτηση για το πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να συμβάλλει στην ενίσχυση των πολυμελών οικογενειών όπως αποκαλούνται στην Ευρώπη οι οικογένειες με τρία και άνω παιδιά.

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ(ακολουθούν παρακάτω και άλλες φωτογραφίες)
Το διήμερο 6 και 7 Φεβρουαρίου για τους τρίτεκνους της Πάτρας και τους εκπροσώπους από όλα τα μέρη της Ελλάδας  ήταν γεμάτο από δράσεις.
Το Σάββατο το πρωί ο σύλλογος της Πάτρας διέθεσε λεωφορείο και οι εκπρόσωποι συλλόγων επισκέφτηκαν τον Άγιο Ανδρέα, το Αρχαιολογικό Μουσείο και τη Γέφυρα του Ρίο, την οποία διέσχισαν περπατώντας.

Το απόγευμα του Σαββάτου στο ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ με την παρουσία εκατοντάδων τρίτεκνων (η μεγάλη αίθουσα του ξενοδοχείου ήταν ασφυκτικά γεμάτη) ο Πρόεδρος του συλλόγου Ανδρέας Αποστολόπουλος καλωσόρισε όλους τους παρευρισκόμενους τρίτεκνους από την Πάτρα, τους επίσημους προσκεκλημένους, τους εκπροσώπους συλλόγων, τους ομιλητές  και τους τρεις εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Τριτέκνων Κύπρου (ΠΟΠΟ). Στη συνέχεια ο  καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βύρωνας Κοτζαμάνης παρουσίασε μια αναλυτική μελέτη σχετικά με το Δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα με πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία που έδωσαν πολλές απαντήσεις και κυρίως τεκμηρίωσαν στη σκέψη του καθενός το μέγεθος του Δημογραφικού και την άμεση ανάγκη για λήψη μέτρων. Ακολούθησε ο  Δρ Νικόλαος Μάνεσης ο οποίος μίλησε για την οικογένεια και τα προβλήματά της.
Τρίτος ομιλητής ήταν ο Πρόεδρος της ΟΠΟΤΤΕ Μανόλης Αχλαδιανάκης ο οποίος επεσήμανε για άλλη μια φορά τη πρωτοπορία του συλλόγου της Πάτρας (πρώτος  σύλλογος τριτέκνων στην Ελλάδα) και στη συνέχεια αναφέρθηκε στις προσπάθειες της ΟΠΟΤΤΕ, τα αποτελέσματα και στους βασικούς άξονες που θα κινηθούν οι διεκδικήσεις το επόμενο διάστημα.
Τέλος, ακολούθησαν οι χαιρετισμοί από τους επισήμους, τον εκπρόσωπο της ΠΟΠΟ Αντώνη Χατζηαντώνη και τον πατέρα Νικόλαο Σκιαδαρέση, πρώην Πρόεδρο του συλλόγου της Πάτρας. Ακολούθησε η απονομή τιμητικής πλακέτας από την ΟΠΟΤΤΕ στους π. Νικόλαο Σκιαδαρέση (την παρέδωσε ο Πρόεδρος της ΟΠΟΤΤΕ) και Παναγιώτη Δημητρόπουλο (την παρέδωσε ο εκπρόσωπος της ΠΟΠΟ), πρώην προέδρους,  για την προσφορά τους στο τριτεκνικό κίνημα.
Στο τέλος κόπηκε η πίτα, δόθηκαν ευχές για την ευόδωση των προσπαθειών όλων των συλλόγων για την επίτευξη των στόχων τους.
Την επόμενη μέρα, Κυριακή το πρωί πραγματοποιήθηκε το προγραμματισμένο Δ.Σ της ΟΠΟΤΤΕ το οποίο παρακολούθησαν και εκπρόσωποι πολλών συλλόγων και στο οποίο συζητήθηκαν αρκετά θέματα ενώ όλοι καλωσόρισαν τους 5 νέους συλλόγους που εγγράφηκαν στην ΟΠΟΤΤΕ. Στη συνέχεια, με λεωφορεία και Ι.Χ όλοι μετέβησαν στα Διόδια Ρίου, όπου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, διακόπτοντας για λίγο την κυκλοφορία. Αυτή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τους Συλλόγους Τριτέκνων της περιοχής (ΑΙΓΙΟΥ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ και ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ), το Δ.Σ της Ομοσπονδίας μας ( ΟΠΟΤΤΕ) και με τη συμμετοχή πολλών Εκπροσώπων από 25 Συλλόγους της χώρας.
Η δράση αυτή έτυχε μεγάλης δημοσιότητας και μέσα σε λίγη ώρα όλα τα ΜΜΕ είχαν φωτογραφίες, ανταποκρίσεις και δηλώσεις από το χώρο της διαμαρτυρίας.
Αυτή είναι η ΟΠΟΤΤΕ και οι σύλλογοι της:
ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΕΣ, ΧΑΡΑ, ΟΡΑΜΑ, ΑΛΛΗΛΟΕΚΤΙΜΗΣΗ.

 Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016

ΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΣΤΟ "ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ΄΄


Από το υπουργείο Εσωτερικών ενημερώθηκε ο Πρόεδρος της ΟΠΟΤΤΕ  για την ψήφιση ενός σημαντικούς νομοσχεδίου για τους τρίτεκνους. Συγκεκριμένα:

Ψηφίστηκε επί της αρχής στις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής το νομοσχέδιο για το «παράλληλο πρόγραμμα». Στο νομοσχέδιο αυτό υπάρχουν σημαντικά άρθρα γι τους τρίτεκνους. 

Δύο από αυτά είναι :
1.      Η εξομοίωση στη μοριοδότηση με τους πολύτεκνους:
  
    Το σχετικό με τις μειώσεις που μπορούν να παρέχουν οι δήμοι στους τρίτεκνους: 

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016

Διαμαρτυρία τριτέκνων στα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας Μεγάλη δημοσιότητα από όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα δόθηκε στις δράσεις των τελευταίων ημερών από την ΟΠΟΤΤΕ. Για την Αθήνα και τις διαμαρτυρίες στα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων αναφέρει:
Εξομοίωση με τις πολύτεκνες οικογένειες ζητά η ομοσπονδία   ΟΠΟΤΤΕ
Στους δρόμους βρέθηκαν  Δευτέρα  8-2-16 οι τρίτεκνοι με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κάτω από το υπουργείο Οικονομικών όπου είχαν ολιγόλεπτη συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Τρύφωνα Αλεξιάδη και στο υπουργείο Εργασίας όπου ζήτησαν συνάντηση με την αναπληρώτρια υπουργό Θεανώ Φωτίου που δεν κατέστη δυνατή.
Δείτε παρακάτω και άλλες φωτογραφίες


Μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τριτέκνων Ελλάδας Μανώλης Αχλαδιανάκης, δήλωσε τα εξής: «Σήμερα το πρωί ήρθαμε στο υπουργείο Οικονομικών και είδαμε τον υπουργό και του είπαμε ότι δεν πρέπει να αποκλείσει τους τρίτεκνους από την απάλειψη του φόρου πολυτελείας των αυτοκινήτων και πρέπει να επαναφέρει και το αφορολόγητο. Θεωρούμε απαράδεκτο τα παιδιά μας να λογίζονται ως τεκμήρια και να πληρώνουμε τόση φορολογία. Ήρθαμε και στην κ. Φωτίου η οποία περί άλλα τυρβάζει συνέχεια, ζητήσαμε το ραντεβού, περιμένουμε από το πρωί ο κόσμος είναι αγανακτισμένος και δεν κατέστη ακόμα δυνατόν να τη δούμε. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή εμείς να έχουμε κάνει το χρέος μας απέναντι στην Πολιτεία και η Πολιτεία να μην κάνει το χρέος της απέναντι στις πολυμελείς οικογένειες. Συνταξιοδοτικό, ασφαλιστικό - πλήττεται βάναυσα η πολυμελής οικογένεια. Είχαμε κάποια πλεονεκτήματα - μας τα πήρανε. Εμείς δεν θέλουμε να μας δίνουνε ψίχουλα, δεν θέλουμε επιδόματα: θέλουμε υποδομές. Λένε όλοι ότι θα το δούνε το θέμα είναι όλοι υπέρ μας αλλά κανένας δεν βάζει την υπογραφή του. Υποσχέσεις και θα, θα, θα… Ξεχείλισε όμως το ποτήρι. Είμαστε εξαθλιωμένοι. Δεν πάει άλλο. Αυτή τη στιγμή αναγκάζεται η τρίτεκνη οικογένεια, επειδή ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, να μην μπορεί να σπουδάσει τα παιδιά της. Να μην μπορεί να παρέχει στα παιδιά της αυτό που έχουν όλα τα παιδιά στην Ευρώπη. Αξιώνουμε, δικαιοσύνη. Ισονομία, ισότητα μεταξύ των πολιτών αλλά αυτοί είναι που έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι».
Οι τρίτεκνοι ζητούν από τον πρωθυπουργό να παρέμβει για τα αιτήματά τους, καθώς όπως τόνισε ο κ. Αχλαδιανάκης, «στέλνουμε λοιπόν το μήνυμα γιατί θα έρθει μια μέρα που θα μας καλεί και δεν θα πηγαίνουμε γιατί θα βγούμε όλοι στους δρόμους όπως έγινε και με τους αγρότες».
Στα πάγια αιτήματα των πολυτέκνων είναι η πλήρης και χωρίς περιορισμούς οικονομική και θεσμική εξομοίωση των τρίτεκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες και ένταξή τους στο Νόμο 1910/1944. .....................................................................................................................................................
Πηγή: ΑΠΕ