Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΤΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ
 
Για την Παρασκευή 17/1/2014 είχε προγραμματιστεί συνάντηση της ΟΠΟΤΤΕ με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Ευάγγελο Βενιζέλο. Λόγω έκτακτης αναχώρησης του όμως για την Αμερική η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τον Διευθυντή του γραφείου του κ. Κωνσταντίνο Γουβάλα.
Την ΟΠΟΤΤΕ εκπροσώπησαν οι : Αχλαδιανάκης Μ., Κοντός Θ., Χελιουδάκη Μ.,Δήμος Β., Τσούλιας Σ., Τζαβέλλα Μ., Βακουφτσή Κ., Πατσώνα Κ., Ανανιάδου Ε., Καραγεωργόπουλος Δ., και Βαρβαρίγου Κ.
Αφού συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τρίτεκνες οικογένειες, τέθηκε από τον Πρόεδρο της ΟΠΟΤΤΕ  άμεση και επιτακτική η ανάγκη να επέλθει επί τέλους η πολυπόθητη αλλαγή στον Νόμο περί πολυτεκνίας θεωρώντας πολύτεκνες τις οικογένειες με τρία και άνω παιδιά.
Εδόθη στον κ. Γουβάλα η τροποποιημένη πρόταση του  Νομοσχεδίου με σκοπό να παραδοθεί στον κ. Βενιζέλο και εκείνος να την προωθήσει.
Τονίστηκε δε το μείζον πρόβλημα της κινητικότητας των υπαλλήλων και ειδικότερα εκτός των εκπαιδευτικών και των σχολικών φυλάκων και καθαριστριών αλλά και των εργαζομένων στον ΕΟΠΥΥ. Ασκήθηκε έντονη πίεση για την παρέμβαση του κ. Βενιζέλου για άμεση προκήρυξη θέσεων για τον λόγο ότι εκπνέει το οκτάμηνο της διαθεσιμότητας των τελευταίων κλάδων.
Η συνάντηση έληξε με την υπόσχεση από τον κ. Γουβάλα πως θα υπάρξει το συντομότερο και συνάντηση με τον κ. Βενιζέλο