Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ


Επιστολή προς την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της βουλής απέστειλε η ΟΠΟΤΤΕ, ενώ παράλληλα ήρθε σε επαφή με βουλευτές -μέλη της Επιτροπής από όλα τα κόμματα, προκειμένου να στηρίξει τα επιχειρήματα για τις μετεγγραφές του 10%.
Μεταξύ άλλων η επιστολή αναφέρει:

Κύριοι βουλευτές
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας εξαιρούνται οι εισαχθέντες με το 10% (άρθρο 53, του νόμου 4264/2014).
 Όμως η εξαίρεση αυτή  αφενός είναι άδικη, και αφετέρου δεν είναι σύννομη.
Είναι άδικη γιατί μια μικρή μερίδα νεοεισαχθέντων με τις πανελλαδικές εξετάσεις φοιτητών, ενώ πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, εξαιρούνται των ρυθμίσεων του. Πρέπει να τονιστεί ότι οι εισαχθέντες με το 10% έχουν εισαχθεί μέσω πανελλαδικών εξετάσεων και όχι χαριστικά. Επίσης, ακόμα και αν στο παρελθόν έτυχαν της διευκόλυνσης της μετεγγραφής, σήμερα, για να βρεθούν ξανά στην αφετηρία και να διεκδικήσουν μια νέα εγγραφή ή και μετεγγραφή  με βάση τα αποτελέσματα των τελευταίων πανελλαδικών εξετάσεων, διαγράφονται προηγουμένως από την σχολή που πιθανά φοιτούσαν.
Είναι μη σύννομη γιατί:
1.      Η εξουσιοδότηση της παρ 4, του άρθρου 53, του νόμου 4264/2014, δεν επιτρέπει στον Υπουργό να προσδιορίσει τους δικαιούχους  της ρύθμισης του άρθρου, αλλά μόνο διαδικαστικά ζητήματα  και προθεσμίες.
2.      Η διατύπωση της παρ 6, του άρθρου 53, του νόμου 4264/2014 («.. αφορά τους επιτυχόντες που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2013-14») συμπεριλαμβάνει και τους επιτυχόντες με το 10% καθόσον και αυτοί συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις  του 2013-14. Η νομοθεσία αναφέρει ότι στις πανελλαδικές εξετάσεις οι θέσεις διακρίνονται στους επιτυχόντες με το 90% όσο και εκείνους με το 10%. Επομένως και οι επιτυχόντες του 10% έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2013-14.
3.      Όποτε έχουν εφαρμοστεί στο παρελθόν διατάξεις περί μετεγγραφών ουδέποτε διαχώριζαν τους εισαχθέντες με το 90% από εκείνους του 10%. Επομένως ο καλόπιστος πολίτης δεν αναμένει μια τέτοια διάκριση.

4.      Η διάκριση εις βάρος των επιτυχόντων με το 10% είναι αντίθετη στις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Μ εκτίμηση