Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015

Ψηφίστηκε απόψε στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία που δίνει τη δυνατότητα , κατ εξαίρεση των ισχυουσών , περί μεταφορά θέσεων εισαγωγής σε ΑΕΙ διατάξεων, στους φοιτητές των ΑΕΙΨηφίστηκε απόψε στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία που δίνει τη δυνατότητα , κατ εξαίρεση των ισχυουσών , περί μεταφορά θέσεων εισαγωγής σε ΑΕΙ διατάξεων, στους φοιτητές των ΑΕΙ, οι οποίοι είναι μόνιμ α υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, δικαιούνται να μεταφέρουν, κατά τις κείμενες διατάξεις, τη θέση φοίτησης τους σ αντίστοιχη Σχολή, εφόσον είναι φοιτητές που εδρεύει στην πόλη όπου υπηρετούν. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται αντίστοιχη Σχολή ή τμήμα, στον τόπο αυτό, δύναται να μεταφέρουν την θέση φοίτησής τους σε πλησιέστερο ΑΕΙ της πόλης όπου υπηρετούν.

Δείτε την τροπολογία που ακολουθεί όπως ψηφίστηκε στη Βουλή: