Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ κ. ΧΡΗΣΤΟ ΜΠΑΪΛΗ

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε  στις 29 Οκτωβρίου   2015 με τον    Δήμαρχο   Πρέβεζας κ.  Χρήστο  Μπαϊλη   στο  Δημαρχείο     Πρέβεζας   και της Δ/κσης του συλλόγου Τριτέκνων Ν.  Πρέβεζας .
 Η  Δ/κση   του  Συλλόγου  μέσα  σε φιλικό περιβάλλον ενημέρωσε τον κ.  Δήμαρχο  για τα    θέματα των Τριτέκνων  οικογενειών , την   προσπάθεια  που κάνουμε να βοηθήσουμε  τις φτωχές οικογένειες   και  την διαμαρτυρία που κάναμε  σήμερα για την μη καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων   και επιδομάτων σίτισης .
Ζητήσαμε  την βοήθεια του Δημάρχου μας ώστε  να παραχωρηθεί χώρος  στέγασης του συλλόγου μας.
 Η Δ/κση  των Τριτέκνων   παρέδωσε    το ψήφισμα   της συγκέντρωσης  και επιστολή  με  θέματα  :  «Είμαστε  σε απόγνωση , είμαστε σε κατάσταση έκτακτης  ανάγκης.   Η  Καταιγίδα    των μέτρων μας   έκοψε  τη ζωή μας , διέλυσαν   την οικογένεια . Δεν καλύπτουμε τις βασικές  ανάγκες. Κατόπιν όλων των προαναφερομένων πιστεύουμε  ότι θα  πρέπει στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής   να φροντίσετε την  οικογένεια  με πολλά παιδιά .   Προτείνουμε :
 .- Εφαρμογή του  Ν.  3463/2006  αρθρ. 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων :
«Παραγρ 1. Με  απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε  νομικά πρόσωπα …….  Που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα.» Να   εφαρμοστεί ο Νόμος .

.-  Εφαρμογή του   ΦΕΚ   29 - Ν.  4320/  αρθρ. 46/19-3-2015   προσθήκη  του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων    ήτοι :
         Μείωση κατά  50% των Δημοτικών τελών καθαριότητας , φωτισμού, δημοτικού φόρου και υδρεύσεως για τις οικογένειες  με τρία τέκνα. Η εν λόγω μείωση να ισχύει για μία κατοικία ( ιδιόκτητη ή μισθωμένη) εντός των ορίων του   Δήμου .
·        Εγγραφή  στους παιδικούς σταθμούς  των τέκνων  γονέων με  τρία παιδιά με τις  ίδιες προϋποθέσεις  ( προτεραιότητα  και δίδακτρα)    που  ισχύουν και για τους πολύτεκνους.
·        Την μείωση 50%  δίδακτρα   Δημοτικού     Ωδείου  για φοίτηση   τέκνων  των γονέων με τρία  παιδιά  ανεξαρτήτου ηλικίας .
·        Μείωση   50%  στο  Δημοτικό  Κινηματογράφο ,
·         Μείωση  50 % στα Ιαματικά  Λουτρά  σε  όλους τους τρίτεκνους  , από όλη την Ελλάδα, ώστε να δώσουμε κίνητρα  Ιαματικού  τουρισμού στη πόλη μας