Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΟΠΟΤΤΕ