Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Κατασχέσεις των οικογενειακών επιδομάτωνΗ  ΟΠΟΤΤΕ εκφράζει την έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία της για το ενδεχόμενο να έχουν βάση τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στις κατασχέσεις των οικογενειακών επιδομάτων , όταν υπάρχουν οφειλές των δικαιούχων προς το Ελληνικό Δημόσιο.    
Στη σημερινή μνημονική Ελλάδα που απαιτούνται γενναία μέτρα ενίσχυσης της οικογένειας, η κατάσχεση των επιδομάτων είναι για εμάς τιμωρία.    Ζητάμε την άμεση νομοθετική ρύθμιση ώστε να υπάρχει ακατάσχετο των οικογενειακών επιδομάτων . Ταυτόχρονα πυκνώνουν τα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων ή την αλλαγή του τρόπου παροχής με μείωση των οικονομικών ορίων. Στόχος δεν θα είναι οι πλούσιοι αλλά οι οικογένειες μας που βάλλονται :

  •   Από την αύξηση των φόρων  
  • Την ανεργία και τη φτώχεια      
  •   Την ανικανότητα να εξυπηρετήσουν τα δάνεια τους και κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους   
  •   Την αδυναμία  πληρωμής  του ρεύματος και του νερού, πάγιας ανάγκης κάθε νοικοκυριού
Είμαστε υποχρεωμένοι με κάθε μέσο να υπερασπιστούμε την επιβίωση των οικογενειών μας.                                                                                                                      Αν δεν παρθούν άμεσα μέτρα στήριξης των τρίτεκνων οικογενειών ώστε να μπορούμε να ζήσουμε τις οικογένειες μας, σημαίνει πως μας καταδικάζετε στη φτώχεια. Κάθε μέτρο ενάντια στην οικογένεια που οδηγεί στη σταδιακή γήρανση της χώρας, στη μετανάστευση των παιδιών μας  είναι αιτία πολέμου.
Είμαστε υποχρεωμένοι να αγωνιστούμε , είμαστε υποχρεωμένοι να κερδίσουμε ! 
Ζητάμε άμεσα συνάντηση   
·          με τον Πρωθυπουργό
·         τον Υπουργό Οικονομικών
·         την αναπληρώτρια Υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης