Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΠΟΤΤΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ –ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Προς

ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

Αθήνα 10-03-2014
                                                                                                                    Αρ. Πρωτ.19

ΘΕΜΑ :   ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ –ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΤ: Α.- Ν 4172/2013  αρθρ. 91 ( ΦΕΚ 167/Α΄)
             Β.- Αρ. Πρωτ. 222/18-1-2013  έγγραφο  ΟΠΟΤΤΕ
             Γ.- ΤΚΕ/ Φ1 /3644/12-2-2014  Υπουργ. Δ/κης  Μεταρρύθμισης
            Δ.- Ν  4024/2011     Υπουργ. Δ/κης  Μεταρρύθμισης


Κύριε   Υπουργέ, 

Έχοντας υπ  όψη τα ανωτέρω έγγραφα, σας υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία της οκτάμηνης διαθεσιμότητας –κινητικότητας (  (σχολικοί φύλακες, δημοτικοί αστυνομικοί, καθαρίστριες ΥΠΟΙΚ, εκπαιδευτικοί, υπάλληλοι Ασφαλιστικών Ταμείων κ.ά.), λήγει στις 22-3-2014.
Παρακαλούμε   όπως επιληφτείτε  άμεσα ώστε να  δοθεί τουλάχιστον   δίμηνη παράταση στις ανωτέρω κατηγορίες ώστε να μην οδηγηθούν στην   ανεργία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ                        ΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΙΡΗ