Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

'' Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ ''                                                                              
   ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στην Άρτα σήμερα 11.4.2014, μετά από συνάντηση μελών του ΔΣ της ΟΠΟΤΤΕ και του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων με Τρία Τέκνα Ν. Άρτας συμφωνήθηκε και έγινε αμοιβαία αποδεκτό να σταματήσει κάθε διαδικασία ένδικων μέσων, αμφοτέρων των μερών, που το τελευταίο διάστημα είναι σε εξέλιξη.
Αμφότεροι δε οι εκπρόσωποι των δύο (2) οργανώσεων διατύπωσαν την επιθυμία τους, η Ομοσπονδία και με τη στήριξη όλων των Συλλόγων να κινηθεί ακόμα πιο δυναμικά προκειμένου να προωθήσει τα θέματα των οικογενειών που περιβάλλουν το Τριτεκνικό Κίνημα.
Στην προσπάθεια αυτή προσκαλούνται όλοι οι Σύλλογοι να συμμετέχουν.
Η ΟΠΟΤΤΕ ευχαριστεί τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων με Τρία Τέκνα Ν. Άρτας, που με την υπεύθυνη στάση και συμπεριφορά τους, συνέβαλλαν στην συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς και έδειξαν ότι πραγματικά επιθυμούν να απαμβλυνθούν όλες εκείνες οι διαφορές που εμποδίζουν την ομαλή προώθηση των συμφερόντων των πολυμελών οικογενειών.
   Για την ΟΠΟΤΤΕ                                       Για το Σύλλογο Γονέων 
                                                                        Με Τρία Τέκνα Ν. Άρτας                                                                                     
  Μανόλης Αχλαδιανάκης                            Χρήστος Γιώτης