Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016

ΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΣΤΟ "ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ΄΄


Από το υπουργείο Εσωτερικών ενημερώθηκε ο Πρόεδρος της ΟΠΟΤΤΕ  για την ψήφιση ενός σημαντικούς νομοσχεδίου για τους τρίτεκνους. Συγκεκριμένα:

Ψηφίστηκε επί της αρχής στις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής το νομοσχέδιο για το «παράλληλο πρόγραμμα». Στο νομοσχέδιο αυτό υπάρχουν σημαντικά άρθρα γι τους τρίτεκνους. 

Δύο από αυτά είναι :
1.      Η εξομοίωση στη μοριοδότηση με τους πολύτεκνους:
  
    Το σχετικό με τις μειώσεις που μπορούν να παρέχουν οι δήμοι στους τρίτεκνους: