Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

ΕΝΤΑΞΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣΣας   ενημερώνουμε  ότι μετά  από ενέργειες  της  Διοίκησης   Τριτέκνων   Ν.   Πρέβεζας  και την καθοδήγηση της   Ομοσπονδίας   ΟΠΟΤΤΕ, ο  σύλλογος μας     είναι  ενταγμένος από   τον Ιανουάριο 2014  στο   Εθνικό   Μητρώο  Φορέων Ιδιωτικού  Τομέα  μη Κερδοσκοπικού   Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες  Κοινωνικής Φροντίδας και στο Ειδικό  Μητρώο  Εθελοντικών μη Κυβερνητικών  Οργανώσεων βάσει της υπ  αριθ. Δ 28/ Π2Γ / 897 /65/2014 Απόφασης  Υπουργείου   Εργασίας.